GDPR

GDPR inom golfen
Det är din medlemsklubb/hemmaklubb som är personuppgiftsansvarig. SGF är personuppgiftsbiträde och ska bistå klubbarna med support, förvaltning och utveck...
Mån, 7 sep., 2020 at 9:45 AM
Registerutdrag
Enligt GDPR som träder i kraft 25 maj 2018 har vi som individer rätt att begära ett utdrag från myndigheter, bolag föreningar vad för uppgifter om oss lagra...
Mån, 24 aug., 2020 at 5:37 PM
Rätten att bli raderad
Om du spelat golf och inte längre gör det eller kommer vilja göra det i framtiden kan det vara möjligt att radera uppgifter om dig i våra register.  Radera...
Mån, 24 aug., 2020 at 5:39 PM