Golfspel (registrera ronder etc)

Registrerade en rond fel. Hur kan jag ta bort den?
Det är handicapkommittén på din hemmaklubb som kan hjälpa till att makulera ronden om du råkat registrera fel. Kontaktuppgifter till dem finns oftast på ...
Fre, 8 Maj, 2020 at 7:22 PM
Boka Starttider
I Min Golf kan du boka starttider på de klubbar som lagt ut bokningsbara tider på nätet. Det är klubben själv som väljer vilka tider och vilket tidsspann so...
Mån, 24 aug., 2020 at 5:21 PM
Föranmäld sällskapsrond (FS)
Sällskapsronder måste alltid, fr.o.m. 2012, föranmälas för att vara handicapgrundande. De kallas då för Föranmäld sällskapsrond (FS). En FS kan skapas på tv...
Mån, 24 aug., 2020 at 5:22 PM