Enligt GDPR som träder i kraft 25 maj 2018 har vi som individer rätt att begära ett utdrag från myndigheter, bolag föreningar vad för uppgifter om oss lagrade.

Majoriteten av den information vi har om dig är det som sparas i golfens gemensamma verksamhetssystem Golfens IT-system (GIT).


I Min Golf kan du se majoriteten av dina uppgifter. Alla dina tävlingsresultat och registrerade handicapresultat finns sparade sedan 2004. Bokade golftider sparas i 18–24 månader och visas också Min Golf.

Registerutdraget kommer att i huvudsak innehålla uppgifterna som visas i Min Golf, men kompletteras med ev ytterligare uppgifter som sparats av din hemmaklubb eller SGF i annat system än GIT, men också uppgifter som lagrats i GIT men inte visas i Min Golf.

Här kan du ansöka om att få ett registerutdrag över de uppgifter som finns lagrade om dig i golfverksamheten:
Ansök om registerutdrag