För att man enkelt skall komma ihåg sitt Golf-ID är det de 6 första siffrorna uppbyggt på din födelsedata (ÅÅMMDD) följt av tre slumpvist utvalda siffror som du finner på ditt medlemskort eller via kontakt med din hemmaklubb.