Min Golf hämtar sina uppgifter från Golfens IT-System (GIT) som är ett verksamhetssystem för de av landets Golfklubbar som är anslutna till Svenska Golfförbundet.

 I systemet administrerar klubben sina medlemmar, starttider, tävlingar etc. och anpassar systemet till klubbens verksamhet. Det är klubben själv som väljer vilka regler och villkor som skall tillämpas för exempelvis bokning av starttider på de egna banorna, vem som skall få boka, när det är bokningsbart och om man kan boka via Min Golf eller Golfterminalen.

Det är endast hemmaklubben som kan se och administrera uppgifterna runt sina medlemmar. Andra klubbar eller SGF kan inte administrera eller komma åt respektive klubbs medlemmar. Har man som medlem problem eller frågetecken skall man alltid vända sig till sin hemmaklubb.
Klubben har i sin tur en support via telefon alternativt via webben där de kan få hjälp med sina och medlemmarnas ärenden. Varken supporten eller SGF är någon "super user" som kan komma åt klubbens uppgifter. Klubben kan tilldela supporten temporära rättigheter till klubbens uppgifter vid felavhjälpning.

Som medlem i en golfklubb ansluten till Svenska Golfförbundet, finns webbtjänsten Min Golf där medlemmen själv kan logga in och administrera sina personliga uppgifter (namn hanteras av hemmaklubben), boka starttider, anmäla sig till tävling, administrera sin HCP m.m.

 Som medlem har man även ett medlemskort och med kortet kan man logga in i Golfterminalen om klubben har en sådan. Golfterminalen är också kopplad till GIT och i den terminalen precis som i Min Golf kan medlemmen administrera sina uppgifter, anmäla sig till tävling, boka starttid eller administrera sin HCP.