Sällskapsronder måste alltid, fr.o.m. 2012, föranmälas för att vara handicapgrundande. De kallas då för Föranmäld sällskapsrond (FS). En FS kan skapas på två sätt:

1. På en bokad starttid föranmäla ronden som en Föranmäld sällskapsrond. Det måste göras innan starttiden förfallit och görs av golfklubben i GIT eller av spelaren själv i Min Golf vid bokningen eller på starttiden eller i Golfterminalen.

2. Som tidigare, att till sin medspelare/markör muntligt meddela att ”jag vill spela en Föranmäld sällskapsrond” innan ronden påbörjas varefter detta skrivs på spelarens scorekort.

Du kan endast göra detta för egen del. Du kan inte göra någon annans tid till en FS. Du kan skapa FSer när du skapar tiden men du kan även gå in på starttiden i efterhand, dock före starttiden förfallit, och ändra inställningen för FS. Detta gör du på sidan som listar dina starttider, Mina sidor > Min golfkalender. Du hittar även Min golfkalender direkt på startsidan. Klickar på länken ”Gå till Min Golfkalender” för att se samtliga starttider du har bokat.

För att markera FS klickar du på FS-rutan så att en bock visas. Vill du inte att ronden ska vara föranmäld sällskapsrond avmarkerar du FS-rutan. Du kan skapa flera FS men de måste alltid redovisas i kronologisk ordning.

För att registrera en FS som sparats på starttiden väljer du ”Ange resultat för en föranmäld sällskapsrond som är kopplad till en starttid” när du ska registrera ny HCP. Då får du upp den FS i kronologiskordning och får upp spelarna i bollen som alternativa markörer.

Om du angett FS till din markör på tee och därmed inte kunnat ange det i Min Golf innan starttiden förfallit använder du dig av ”Ange resultat för en föranmäld sällskapsrond där du anger vilken klubb och bana den har spelats på”. Då måste du ange klubb och bana där ronden spelats.

Om du spelar en tävling innan du hunnit redovisa en FS kommer FS att förfalla och sättas till NR (No Result) i systemet och alltså inte raderas men kommer att vara förbrukad. Du kan inte själv makulera en FS efter att starttiden passerats. Golfklubben kan dock sätta NR på ronder vid behov.