Så använder vi cookies

För att göra upplevelsen för dig som besöker sajten bättre använder Svenska Golfförbundet cookies. Med hjälp av dem mäter vi trafiken på Min Golf och vilka val du gjort som inloggad. På det sättet skapas ett aggregerat underlag, en datainsamling i stort och inte enskilda val, för att få fakta som underlag för hur vi kan förbättra Min Golf.

Cookies används bl.a. för att göra funktionen ”Kom ihåg mig” möjlig så att du inte behöver logga in varje gång.

För att hantera annonser och bestämma vilka annonser som visas används cookies. Utöver det används två annonssystem (Nugg.ad och Plista) som vår annonsör använder sig av för att samlar in data om användare som besöker Min Golf. Nugg.ads teknologi placerar tredjepartscookies hos dig och samlar in information för att kunna individanpassa annonser och marknadsföring för dig. Detta innefattar att nugg.ad sparar och analyserar information om dina användningsvanor utifrån olika ämneskategorier av webbplatser samt annan grundläggande information om din internet användning för att möjliggöra en bedömning av vilka annonser som kan intressera dig mest.


Att Neka Cookies

Vill du inte tillåta cookies krävs det att du själv ändrar inställningarna i din webbläsare. Om du stänger av cookies helt kommer du inte kunna logga in i Min Golf. Om du stänger av cookies från 3:e part kan det förändra hur sidan fungerar och kan resultera i att du inte får tillgång till alla sidor och funktioner på vår webbplats vilket kan komma att försämra din användarupplevelse. Därför rekommenderar vi att alla användare tillåter cookies.

Vill du ha hjälp med inställningarna i din browser så kan du söka på internet eller pröva någon av dessa länkar:Google sökning: ändra inställningar cookies