• Det är din medlemsklubb/hemmaklubb som är personuppgiftsansvarig.
  • SGF är personuppgiftsbiträde och ska bistå klubbarna med support, förvaltning och utveckling av Golfens IT-system.


Läs mer om GDPR och personuppgiftshantering inom golfen här: https://golf.se/personuppgiftspolicy